TJÄNSTER

Bilda bolag

Vi ger dig all rådgivning du behöver när du ska starta ett bolag. Hos oss får du råd om lämplig bolagsform och hjälp med all administration kring starten av ditt bolag.

 

Löpande redovisning

Om du behöver hjälp med den löpande bokföringen så kan vi göra alla delar av den eller de valda delar du vill. Vi har kunskap om flera bokföringsprogram och allt blir anpassat efter dina behov. De program vi speciellt väljer är molnbaserade där flödena är digitaliserade och automatiserade.


Löneadministration

True Value har ett professionellt lönecenter och vi hjälper företag med löneberäkningar, löneutbetalningar, rapportering till myndigheter och kontrolluppgifter. Vi hanterar löner för företag av varierande storlekar alltifrån en anställd till flera hundra och vi använder flera olika löneprogram som Flex HRM, Flex Lön och Hogia.

True Value Redovisning AB erbjuder en komplett hantering av Ert företags lönefunktion från inrapportering till utbetalning av lön, rapportering, kontrolluppgifter, statistik och pensionsadministration. Tillsammans går vi igenom era behov och skräddarsyr sedan en lösning som passar just Er verksamhet. Vi använder flera olika löneprogram som Flex HRM, Flex Lön, och Hogia. Vi har auktoriserad lönekonsult genom SRF. 

 

•   Ni attesterar de anställdas tider och reseräkningar alternativt, Ni skickar in tidrapporter och reseräkningar senast den 10: varje månad. 

•   Personalförändringar skickas antingen löpande eller senast den 10:e var månad.

•   Vi registrerar lönerna och skickar en kontrollista på löneutbetalning till er för godkännande. 

•   När ni har godkänt kontrollistan betalar vi ut lönerna till de anställda. Om ni hellre tar hand om utbetalningarna själva skapar vi en betalfil, som vi skickar till er och som ni kan hämta upp i er Internetbank.

•   Vi skickar ut lönebesked till alla anställda.

Vi hanterar även sjukanmälningar till Försäkringskassan, uppgifter till FORA, statistik till årsredovisningen och kontrolluppgifter till Skatteverket. Det ska vara lätt att jobba med oss!

•   True Value Redovisning Ab har ett samarbete med Flex Applictions som förutom lön erbjuder stöd för bemanning, tidrapportering, projektredovisning, reseräkning, fakturering och HR-stöd. Flex HRM är uppbyggt som olika delsystem som naturligtvis också kan användas var för sig och kompletteras i takt med att verksamheten växer.

Årsbokslut och årsredovisning

Hos oss får du hjälp med att upprätta bokslut och årsredovisning. Tack vare vår auktorisering så kan vi även lämna bokslutsrapport. Det är en kvalitetsstämpel på att ekonomiadministrationen håller hög kvalité enligt REKO.  REKO är svensk standard för redovisningstjänster. Det är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Standarden för redovisningstjänster har gemensamt utvecklats av branschorganisationerna SRF och Far. Ramverket riktar sig till auktoriserade redovisningskonsulter och innehåller en struktur som syftar till att skapa kvalitet i redovisningen till nytta för företag, näringsliv och samhälle.


Rådgivning

Vi kan hjälpa dig med rådgivning vad gäller allt inom ekonomi- och skattefrågor. Det spelar ingen roll om det är skattefrågor för bolagsägande eller frågor gällande gränsöverskridande verksamhet. Till vår hjälp har vi externa experter om det är frågor som vi inte besitter svaret på.

Inkomstdeklaration

Har du behov av att få hjälp med inkomstdeklarationen så kan vi lösa det med. Oavsett om det är för bolaget eller för delägarna i det.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss antingen genom formuläret, per telefon eller via e-post.

Följ oss på sociala medier!